Teenused

Raamatupidamist saab tellida komplektse teenusena või valida konkreetselt mõned vajalikud toimingud, nagu nt.

 • algdokumentide vormilise vastavuse kontroll raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele;
 • dokumentide säilitamine süstematiseeritult;
 • maksude arvestus;
 • palgaarvestus;
 • aruannete koostamine ja esitamine maksuametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele;
 • majandusaasta aruande koostamine;
 • informatsiooni andmine kliendi majandusnäitajate kohta vastavalt kliendi soovile – perioodilised kasumiaruanded, kuluaruanded, tuluaruanded;
 • kliendi esindamine maksuametis;
 • raamatupidamis- ja maksualase konsultatsiooni andmine;
 • suhtlemine statistikaametiga ( Intrastat, Kaubavedu maanteel, Majandustegevus jne)
 • jpm, küsi lisa!

Soovi korral abistame ettevõttes raamatupidamise olukorra kaardistamisel ja Teie vajaduste väljaselgitamisel tasuta!

Comments are closed.